Möte

Funktionärsvalsmöte tisdag 7 november

Tisdagen den 7 november, kl. 20:00 är det funktionärsvalsmöte på Stallet (efter nattcupen). Då väljer vi in funktionärerna till klubbens kommittéer för 2024.
Valberedningens förslag till funktionärer 2024 finns i nyheten.