Se även

Klubbstugan

Vår klubbstuga LOK-Stallet, eller bara ”Stallet”, ligger vid Dalbybadet i Dalby. Här finns kök med stor samlingslokal och mindre rum för möten och förvaring av tränings/tävlingsmaterial. Vi nyttjar Dalbybadets omklädningsrum med dusch och bastu.

På tisdagarna med träning från Stallet fixar Stugvärden mackor till självkostnadspris (5:-/st) Skriv upp dig på beställningslistan innan du startar på träningen, så vet stugvärden ungefär hur mycket som går åt.

STUGVÄRD

Varför har vi stugvärdar?

Genom stugvärdskapet hjälps alla klubbens medlemmar åt att hålla rent och snyggt i klubbstugan. Det funkar utmärkt och normalt är man stugvärd max en gång per år.

Vad gör en stugvärd?

Som stugvärd ska man vara på plats under tisdagen för att öppna, fixa fika, städa och låsa lokalerna. I köket finns en pärm med instruktioner för stugvärdar.
Städning av omklädningsrum, duschar och bastur ska göras på tisdagarna men klubblokalen kan städas senare under veckan.
Som stugvärd fixar du mackor, kaffe och saft till träningsdeltagarna, träningsdeltagare skriver upp sig på beställningslistan ”macke-listan” i hallen innan de startar träningen. Klubben ersätter dig för utlägg, se i instruktionspärmen hur du går tillväga för att begära ersättning.

Stugvärdsnyckel

Vi har endast en uppsättning med stugvärdsnycklar som vandrar runt. OBS! Lämna din nyckel till den som är stugvärd veckan efter så snart som möjligt.

Vem ska vara stugvärd?

Kontrollera i Stugvärdslistan vilken vecka du är stugvärd. Alla aktiva medlemmar ska ställa upp även om man inte brukar träna på tisdagarna. Om du har förhinder den tilldelade tiden, var vänlig ordna själv byte med någon annan på listan. Telefonnummer finns i årsskriften.

Frågor?

Stugkommittén svarar på dina frågor. Kontaktuppgifter finns i stugvärdspärmen.
Vem som är med i Stugkommittén kan du också se här Styrelse och Funktionärer

Du kan även kontakta Stugkommittén på epost stugkommitten@lundsok.se