Hej och välkommen till Lunds OK!

På denna del av vår hemsida vill vi informera dig som förälder om klubben, vår verksamhet, hur vi tränar med barnen och hur det fungerar vid tävlingar.

Om du vill veta något mer, kan du alltid skicka e-post till oss ungdom@lundsok.se, så svarar vi så fort vi kan.   

Vi är en orienteringsklubb för ungdomar, motionärer och elitlöpare som vill ha kul genom att träna och tävla utifrån sin ambitionsnivå. Vi strävar mot att ha en verksamhet där både unga och gamla kan idrotta tillsammans, utan att kvaliteten för någon orienterarkategori går förlorad.

Alla är välkomna att träna och tävla med oss, oavsett ambitionsnivå. Vi vill dock helst att barn ska fylla minst 9 år det år som de börjar nybörjarkursen, detta för att de behöver kunna läsa, vara mogna att koncentrera sig en längre stund, och kunna förstå abstrakta saker som kartor.

Ungdomskommittén tar hand om träning, tävling och sociala aktiviteter för barn mellan 9 och 16. Du kan kontakta dem på ungdom@lundsok.se.

För att springa orientering behöver man inte mycket utrustning. Det räcker med vanliga träningskläder, bra skor och en kompass. Det här behöver du ha med dig till träningen/tävlingen:

 • Stabila skor, gärna orienteringsskor med dobbar. Joggingskor går också bra i början. Fotbollsskor för grus brukar med fördel kunna användas till orientering, om man inte vill köpa särskilda orienteringsskor.
 • Lätt träningsklädsel, gärna Lunds OK:s egen tävlingströja. Tänk på att tjocka bylsiga byxor, typ joggingbyxor, blir tunga och otympliga när de blir våta. Man SKA ha heltäckande klädsel, vilket i orienteringssammanhang innebär långa byxor och strumpor som inte lämnar glipa mellan strumpa och byxa. Inga bara anklar! Man ska också ha en tröja som täcker axlarna, men det behöver inte vara långa ärmar. Är det sprint är det dock oftast OK att springa i kortbyxor och linne.
 • Kompass (de flesta använder tumkompass).
 • Sportidentbricka (används för stämpling vid kontrollerna).
 • Kontrolldefinitionshållare.
 • Vid träning/tävling i mörker krävs dessutom en pannlampa.

Kompass, sportidenbricka och pannlampor kan inledningsvis lånas av klubben. Tävlingströja och overall beställer du genom klubben. Mer information finns under FAQ (frågor). 

Barn- och ungdomsverksamheten omfattar alla till och med 16 år. Gränsen ska ses som ett riktmärke. Efter 16 år är man junior.

 • Lunds OK ska erbjuda medlemmarna en stimulerande och meningsfull verksamhet, där orienteringens unika möjlighet för olika generationer att orientera tillsammans ska tas tillvara.
 • Lunds OK ska erbjuda barn och ungdomar en trygg social miljö byggd på kamratskap. Var och en kan bli delaktig i utformningen av verksamheten och därmed vänja sig vid att ta ansvar för sig själv, andra och föreningens verksamhet.
 • Lunds OK vill genom att lära ut orientering på ett pedagogiskt, allsidigt, roligt och lekfullt sätt intressera barn och ungdomar för sporten. Träningsverksamheten ska bedrivas med en stegvis utveckling i orienterings- och tävlingsteknik.
 • Lunds OKs verksamhet ska utformas så att den motverkar utslagning och ger en kvalitativ och långsiktig utveckling för alla. De tillfällen då ungdomar i yngre tonåren, 13-16 år, väljs ut till olika aktiviteter ska begränsas.
 • Orienteringsträningen för barn och ungdomar ska vara allsidig och omväxlande och ledas med goda kunskaper om barn och ungdomars utveckling, samt med de metoder som vi använder vid undervisning i orientering.
 • Alla som vill ska få vara med. Alla som är med ska ha möjlighet att lyckas utifrån sina egna förutsättningar och behov. Deltagarna i klubbverksamheten ska lära sig visa respekt för regler, kamrater och ledare.
 • Tävlingsverksamheten för barn och ungdomar ska genomföras under trygga former där upplevelsen är det viktiga, inte tävlingsresultatet.
 • Medlemmarna ska ta tillvara den kunskap om natur och miljö som finns i klubben. Det ska vara naturligt att känna till på vilket sätt orienteringsidrotten tar hänsyn till djur och natur, markägare, jägare och andra grupper som har naturen som arena samt hur vi kan bidra till ett större hänsynstagande till natur och miljö.

Vad är egentligen orientering? Det finns många svar på den frågan.:

 •    En spännande tävlingsidrott för barn och vuxna i alla åldrar.
 •    En rolig motionsform med många fina naturupplevelser.
 •    En bred idrottsform med unika möjligheter att, oberoende av fysisk förmåga, kunna mötas i gemensamma tävlingar.
 •     En tuff elitidrott med höga krav på god fysik och starkt psyke.

Kort sagt, orientering är en mycket bred idrott och den har något att erbjuda alla. Bredden skapar också en styrka i utvecklingen. 

Orientering är….

 • en tuff idrott
 • en spännande idrott
 • en utmanande idrott
 • hjärnhård idrott

..men orientering är också…

 • social gemenskap
 • kamratskap över klubb- distrikts- och nationsgränser
 • underhållande och stimulerande motions- och friskvårdsform

Orientering är en fascinerande idrott, där man använder karta och kompass för att snabbt hitta vägen mellan olika kontrollpunkter i terrängen. Dessa punkter, som vanligtvis kallas kontroller, är i terrängen markerade med en orange-vit nylonskärm och på kartan med en lila cirkel.

På en orienteringsbana springer de deltagande löparna på tid. Ett viktigt tävlingsmoment är att så snabbt som möjligt hitta alla kontroller, på mer eller mindre dolda ställen i naturen, i en förutbestämd ordning. Vinnare blir den som är bäst på att läsa karta och kompass och som väljer snabbaste vägen mellan kontrollerna.

Vid varje kontroll ska deltagaren markera (stämpla), så att det kan kontrolleras att deltagaren varit vid de rätta kontrollerna. God orienteringsförmåga är alltså starkt utslagsgivande för den som vill lyckas i den här idrotten.

Orientering är en tuff och hård elitidrott. Samtidigt är orientering en utmärkt familjeidrott. Det finns klasser för alla, från extrema elitlöpare till nybörjare och motionärer. Åldersindelningen sträcker sig från 10-årsklasser upp till 90-årsklasser.

Orientering har som sport funnits nästan hundra år, så här beskrevs sporten i början av förra seklet:

Orientering är självvald väg i okänd mark,
tankens skärpa vid kroppslig möda,
snabba beslut under spännande tävling.

Orientering skapar ett gladlynt och frimodigt släkte,
en härdad stam med längtan till äventyr och dust,
kärlek till naturen – källan för livslust och levnadskraft.

Orientering bjuder dådfylld kamp mot goda kamrater,
ensam strid mot markernas hinder,
vilsam växlan mot vardagens ävlan.

 Om vi skulle översätta det till dagens språk skulle vi väl säga att orientering är en sport där de egna besluten och fysiska förmågan är de avgörande faktorerna som gör det så spännande. Och på köpet får man närkontakt med naturen!

Har du också längs en landsväg sett skyltar som pekar rakt ut i skogen med text typ ”OL parkering, TC 700 m”? Vem har placerat torrdass 700 meter från Olympiska spelens parkeringsplats, en norrman? frågar sig den allmänbildade.

Svaret är konstigare än man tror, skylten avser att få OrienteringsLöparna till sin tävling. Hänvisning sker till en parkeringsplats, ofta på en åker, varifrån avståndet till TävlingsCentrum (idag ofta kallat Arenan) är 700 meter. Centrat ligger ofta på en liten ängssluttning mitt inne i skogen. På knappt farbara stigar har man forslat fram kafeteria, dussinet duschar, discoanläggning, en medelstor dataanläggning, mm. Flera hundra ryggsäckar står längs en bred gräsgata som slutar på kullen med en målfålla. När tävlingen är som intensivast är de flesta ute i skogen och arenan kan upplevas lite ödslig.

 När man själv och andra kommit i mål blir det allt fler personer på arenan. Det är då dags för fika (som man antingen har med eller köper på plats) och diskussion om dagens lopp. Efter en stund börjar arrangörerna att plocka ner arenan. Någon tröstar dig för att du inte hann läsa resultattavlorna ”Det finns på internet om 20 minuter, mycket bättre, med mellantider och allt!”.

Har du upplevt detta har du skrapat på orienteringssportens yta!

Orienteringsvärlden är speciell, har man själv inte tävlat eller tränat är den svår att förstå. Som förälder kan det vara riktigt frustrerande eftersom man inte kan följa sina barn under tävlingen än mindre efteråt förstå deras diskussion av vägval utifrån kartan. Nedan skall vi försöka ge en enkel introduktion hoppas några begrepp klarnar

Orientering är en fascinerande idrott, där syftet är att hitta vägen mellan olika kontrollpunkter i okänd terräng. Dessa punkter är i terrängen markerade med en orange-vit nylonskärm, som kallas kontroller, och på kartan markerade med en röd cirkel. Tävlingen går ut på att så snabbt som möjligt ta sig till alla kontrollerna, som finns på mer eller mindre dolda ställen i naturen, i en förutbestämd ordning.

Kartan är orienterarens bästa och viktigaste hjälpmedel. Kartan är en grundförutsättning för att kunna bedriva sporten. Den moderna orienteringskartan är en mycket noggrann avbild av terrängen. Kartan, som produceras i fem färger, redovisar till och med detaljer som myrstackar och stenar, om de når upp till någorlunda storlek.

Kompassen är om inte ovärderlig ett hjälpmedel som alla orienterare har med sig. Det är ett instrument som ger rätt väderstreck, och som därigenom hjälper till att överföra kartans riktningar till verklighetens. Dessutom kan man med hjälp av kompassen ta ut riktningen till en bestämd punkt och därigenom få den exakta kursen man ska följa för att hamna rätt.

Kontrollerna – de orangevita nylonskärmarna – har alltid placerats intill ett föremål, en kontrollpunkt, i terrängen. Det orienteraren söker sig fram till i skogen utgörs av olika typer av terrängföremål, exempelvis stigförgreningar, stenar, höjder, sankmarker med mera. På natten byts skärmarna ut mot reflexstavar.

Stämplar sitter vid varje kontroll. De tävlande ser sedan till att stämpla som ett bevis på att man hittat kontrollen. Dagens elektroniska system (i Skåne liksom på de flesta ställen i Sverige används SportIdent) ger både stämpelnummer och tid. Löparen har en liten plastpinne på fingret, det elektriska startkortet, vilken stämplas när den stoppas i stämpelenheten. Löparna kan efteråt jämföra tiden mellan alla kontrollerna och se hur olika vägval ger olika resultat. Systemen säkerställer också att kontrollerna tas i rätt ordning. Äldre system som också är reserv vid dagens tävlingar består av en nåldyna med olika mönster vid olika kontroller. Fungerar inte en elektronisk stämpel ska man istället sätta en nålstämpel i kartans kant.

Orientering bedrivs i olika åldersklasser. På en vanlig tävlingsplats samsas deltagare i allt från inskolningsklasser för 7-8-åringar, till de äldsta veteranklasserna. Det är inte ovanligt med deltagare i 85-årsklassen. Dessa betecknas med ett H i början för herrklasser och ett D i början för damklasser. Därefter följer åldersklassen. På ungdoms- och juniorsidan anges äldsta ålder för respektive klass och för löpare från 35 år och uppåt anges lägsta tillåtna ålder som får tävla i klassen. Banlängden varierar naturligtvis i förhållande till ålder. Även den tekniska svårighetsnivån varierar mellan klasserna.

Den vanligaste tävlingsformen av orientering är individuella tävlingar i dagsljus. Men det finns också andra former, exempelvis nattorientering, stafett och patrullorientering (två eller fler löper ihop). I Sverige arrangeras det cirka 650 tävlingar per år. En vanlig orienteringstävling innehåller cirka 50 klasser. På O-Ringen, världens största orienteringstävling, som pågår i fem tävlingsdagar och arrangeras någonstans i Sverige under juli varje år, finns det som regel till och med en 90-årsklass. 

Banornas svårighetsgrad betecknas med en färgkod. Med hjälp av färgkoden har banläggare och ledare ett språk för att anpassa tävling och träning för respektive ålder. Vi har följande färgkoder och motsvarande ungdomsbanor; Grön – inskolning; Vit – HD10, Öppen bana – mycket lätt; Gul – HD12, Öppen bana – Lätt, HD14K; Orange – HD14, HD16K, Öppen bana – Medelsvår; Röd – enbart vuxen; Violett – HD16; Blå – enbart vuxen; Svart HD18-.