Lunds OKs policy gällande droger, diskriminering och trakasserier

Lunds OK stöder Riksidrottsförbundets riktlinjer avseende alkohol, droger, diskriminering, mobbning och sexuella trakasserier.

Alkohol och andra droger
Lunds OK tar avstånd från all användning av droger. Konsumtion av alkohol och nikotin accepteras inte för klubbmedlemmar under 18 år. Ledare och andra vuxna i klubben ska föregå med gott exempel och använder inte alkohol, röker eller snusar i samband med tävlingar och sociala arrangemang riktade till barn och ungdomar.

Diskriminering, mobbning och sexuella trakasserier
Alla som vill är välkomna som medlemmar i Lunds OK och ska kunna vara med i vår verksamhet oavsett nationalitet, etnicitet, religion, ålder, kön, sexuell läggning, samhällsgrupp samt fysiska och psykiska förutsättningar.
Inom Lunds OK:s verksamhet accepteras ingen form av sexuella trakasserier eller övergrepp. Ingen ska behöva känna sig kränkt, trakasserad eller mobbad. Den utsattes upplevelse är avgörande, inte trakasserarens motiv.

Styrelsen, Lunds OK
2013-09-02