Medlemsavgifter 2024

Vill du bli medlem i Lunds OK och har frågor så kan du gärna ta kontakt med Elna Rosén eller Christer Ljungquist. De ger dig all information du behöver. Du når Elna på telefon 070-467 64 46 eller e-post elna.rosen@gmail.com och Christer på telefon 070-226 75 99 eller e-post christer.ljungquist@telia.com. När det gäller barn och ungdomar, titta på info för nybörjare, eller skicka mail till ungdom@lundsok.se.
Frågor kan även besvaras via info@lundsok.se

Medlemsavgifter för 2024:
Medlemsavgift beslutas på årsmötet i början av februari, och betalas under perioden mellan årsmötet och senast 31 mars.
Typ av medlem Avgift 2024 Villkor
AKTIV BARN/UNGDOM t.o.m. 20 år 450 kr Berättigar till fri start i inrikes orienteringstävlingar.* Fria resor till orienteringstävlingar, dock högst 30 mil färdväg per tävlingstillfälle.**
AKTIV VUXEN 21–25 år 450 kr Berättigar till fri start i inrikes orienteringstävlingar.*
AKTIV VUXEN >25 år 750 kr Berättigar till fri start för tävlingar* upp till en kostnad av 700 kr. Startavgifter för tävlingar* mellan totala kostnaden 700 och 1400 kr betalas helt av den tävlande. Startavgifter för tävlingar* som till en total kostnad överstiger 1400 kr betalas därefter till hälften av klubben och till hälften av den tävlande.
FAMILJEPAKET STORT (max 2 vuxna) 1750 kr Samtliga familjemedlemmar räknas som aktiv.
FAMILJEPAKET LITET (1 vuxen och max 2 barn/ungdom) 1350 kr Samtliga familjemedlemmar räknas som aktiv.
SUPPORTER 400 kr Tillgång till klubbens träningar. För att starta i tävlingsklass krävs aktivt medlemskap. Supporter medlem kan däremot starta i öppna klasser men betalar då själv startavgifter.
Medlemsavgifter Halvår (juli – december)
AKTIV VUXEN 21–25 år 350 kr Berättigar till fri start i inrikes orienteringstävlingar.*
AKTIV VUXEN >25 år 600 kr Berättigar till fri start för tävlingar* upp till en kostnad av 400 kr. Startavgifter för tävlingar* mellan totala kostnaden 400 och 800 kr betalas helt av den tävlande. Startavgifter för tävlingar* som till en total kostnad överstiger 800 kr betalas därefter till hälften av klubben och till hälften av den tävlande.
Träningsavgift för medlemmar som önskar nyttja tränings- och friskvårdsbidrag***

Helår 1850 kr (inkl. medlemsavgift på 50 kr). 
Berättigar till medverkan på andra klubbars orienteringsarrangemang upp till en kostnad av 1500 kr*. Kostnader därutöver betalas till hälften av klubben och till hälften av den aktive.

*Som tävling räknas när-, distrikts- och nationella tävlingar som debiteras klubben (stafetter och Fyrklubbs oräknat). Efteranmälan, ej start samt flerdagars sommartävlingar betalas till 100% av den tävlande. Klubben betalar startavgifter i SM tävling i klass D/H21 och samt ungdoms o juniorklasser.

**Detta betyder att bilförare som kör ungdomar får en ersättning på 6,25 kr per mil och person (upp till 25,00 kr per mil och bil). För att få ut denna ersättning skall bilföraren senast 1 december ha lämnat in en räkning innehållande datum, färdsträcka och namn på medföljande ungdomar, till kassören. Den som är över 20 år betalar själv till bilföraren.

***Nyttjandet av denna möjlighet kräver att den enskilde medlemmen själv tar ansvar för och håller ev. diskussion med arbetsgivare. Olika arbetsgivare har olika krav och regler. Detta kan inte Lunds OK påverka eller föra en diskussion om. 

Betalning av medlemsavgiften

Betalning via bankgiro: 346-5374
Ange namn, adress, tel, födelsedata och e-postadress.
För att underlätta arbetet inom klubben ber vi alla att betala in medlemsavgiften senast den 31 mars. För att underlätta för dig själv och för klubbens kassör invänta årsmötets beslut om aktuellt års avgift innan inbetalning.

Om du inte får plats med alla uppgifter på inbetalningen så skicka ett e-mail med ovanstående uppgifter till medlem@lundsok.se.
Är du medlem i Lunds OK sedan tidigare, dubbelkolla dina uppgifter (namn, adress, tel, födelseår, e-postadress) i förra årets årsskrift. Har något ändrats: meddela klubben på mail till medlem@lundsok.se. Stämmer alla dina uppgifter fortfarande, meddela gärna ”oförändrade uppgifter” i samband med inbetalningen.

Anmäl dig också till klubbens e-postlista, lundsok@googlegroups.com, så får du kontinuerligt information under året. Hur du gör, ser du på klubbens hemsida under E-postlista/forum.