Medlemsavgifter 2023

Vill du bli medlem i Lunds OK och har frågor så kan du gärna ta kontakt med Elna Rosén eller Christer Ljungquist. De ger dig all information du behöver. Du når Elna på telefon 070-467 64 46 eller e-post elna.rosen@gmail.com och Christer på telefon 070-226 75 99 eller e-post christer.ljungquist@telia.com. När det gäller barn och ungdomar, titta på info för nybörjare, eller skicka mail till ungdom@lundsok.se.
Frågor kan även besvaras via info@lundsok.se

Medlemsavgifter för 2023:
Typ av medlemAvgift 2023Villkor
AKTIVA
t.o.m. 20 år
375 krBerättigar till fri start i inrikes orienteringstävlingar.*
Fria resor till orienteringstävlingar, dock högst 30 mil färdväg per tävlingstillfälle.**
AKTIVA
21–25 år
375 krBerättigar till fri start i inrikes orienteringstävlingar.*
AKTIVA
>25 år
600 krBerättigar till fri start för tävlingar* upp till en kostnad av 700 kr.
Startavgifter för tävlingar* mellan totala kostnaden 700 och 1400 kr betalas helt av den tävlande. Startavgifter för tävlingar* som till en total kostnad överstiger 1400 kr betalas därefter till hälften av klubben och till hälften av den tävlande.
 FAMILJ1425 krSamtliga familjemedlemmar räknas som aktiv.
1 VUXEN och 2 BARN1200 krSamtliga familjemedlemmar räknas som aktiv.
SUPPORTER263 krTillgång till klubbens träningar. För att starta i tävlingsklass krävs aktivt medlemskap. Supporter medlem kan däremot starta i öppna klasser men betalar då själv startavgifter.
Medlemsavgifter Halvår (juli – december)
AKTIVA 21–25 år 300 kr Berättigar till fri start i inrikes orienteringstävlingar.*
AKTIVA >25 år 500 kr Berättigar till fri start för tävlingar* upp till en kostnad av 400 kr. Startavgifter för tävlingar* mellan totala kostnaden 400 och 800 kr betalas helt av den tävlande. Startavgifter för tävlingar* som till en total kostnad överstiger 800 kr betalas därefter till hälften av klubben och till hälften av den tävlande.
Träningsavgift för medlemmar som önskar nyttja tränings- och friskvårdsbidrag***

Helår 1538 kr (inkl. medlemsavgift på 38 kr). 
Berättigar till medverkan på andra klubbars orienteringsarrangemang upp till en kostnad av 1500 kr*. Kostnader därutöver betalas till hälften av klubben och till hälften av den aktive.

*Som tävling räknas när-, distrikts- och nationella tävlingar som debiteras klubben (stafetter och Fyrklubbs oräknat). Efteranmälan, ej start samt flerdagars sommartävlingar betalas till 100% av den tävlande.

**Detta betyder att bilförare som kör ungdomar får en ersättning på 4,50 kr per mil och person (upp till 18,50 kr per mil och bil). För att få ut denna ersättning skall bilföraren senast 1 december ha lämnat in en räkning innehållande datum, färdsträcka och namn på medföljande ungdomar, till kassören. Den som är över 20 år betalar själv till bilföraren.

***Nyttjandet av denna möjlighet kräver att den enskilde medlemmen själv tar ansvar för och håller ev. diskussion med arbetsgivare. Olika arbetsgivare har olika krav och regler. Detta kan inte Lunds OK påverka eller föra en diskussion om. 

Betalning via bankgiro: 346-5374
Ange namn, adress, tel, födelsedata och e-postadress.

Om du inte får plats med allt på inbetalningen så skicka ett e-mail med ovanstående uppgifter till medlem@lundsok.se.
Anmäl dig också till klubbens e-postlista, lundsok@googlegroups.com, så får du kontinuerligt information under året. Hur du gör, ser du på klubbens hemsida under E-postlista/forum.