Träning

I Lunds OKs ungdomsverksamhet utgår vi ifrån den så kallade utbildningstrappan. I vår träningsgrupper, som är döpta efter färgerna, tränar vi på de olika momenten i figuren nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomskåda banläggaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svåra vägval

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Använda rätt teknik vid rätt tillfälle. Taktiskt tänkande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontroller och sträckor på skrå.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svåra kontrollpunkter i detaljfattig terräng. Få inläsningspunkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassa fart med hänsyn till terräng och den egna förmågan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svårare men tydliga kontrollpunkter. Kontroller i kurvbilden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vägval. Längre sträckor i kuperad terräng. Bedöma höjd- och nivåskillnader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förenkla. Förstora och förenkla kontroll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompass och styrteknik via hållpunkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avståndsuppfattning. Stega mindre än 200 meter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strukturera. Förenkla och förstora kartbilden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vägvalsbedömning. Avstånd – framkomlighet – anpassa fart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer om höjdformationer. Naturliga ledstänger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompass- och styrteknik mot kontroll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förståelse av färger som markerar framkomlighet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höjdförståelse. Stor och liten höjd, högsta punkten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompass och styrteknik mindre än 300 meter mot tydlig ledstång

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gena och snedda mindre än hundra meter

 

 

 

 

 

 

 

 

Vara uppmärksam på terrängföremål bredvid ledstång

 

 

 

 

 

 

 

Enkel vägvalsbedömning. Kort eller lång väg.

 

 

 

 

 

 

Mer kartkunskap. Andra typer av ledstänger

 

 

 

 

 

Känna till hur start, kontroll och mål markeras. Tänka framåt. Vara uppmärksam på byte av ledstång

 

 

 

 

Känna till och orientera efter entydiga ledstänger

 

 

 

Handgrepp, vikning, tumgrepp, kompass och stämpling

 

 

Passa kartan med hjälp av terräng och kompass

 

Kartans färger, de vanligaste karttecknen

Kartförståelse, konsten att passa kartan

 

Tisdagsträningar

Har vi under perioderna aug-mars med ett kortare juluppehåll

Vi tränar kl 18.00, kom gärna lite före. Vi samlas vid Stallet (klubblokalen) om det inte står något annat i schemat.

Bocka av dig hos ungdomsledare när du kommer.

Om du vill ha fika efter träningen skriver du upp ditt namn på fikalistan i hallen. Kostnad 5 kr/smörgås.

Ta med din kompass, det finns att låna om du inte hunnit skaffa egen.

Vi tränar till ca 19.15-19.30 och därefter duschar vi och fikar i klubbstugan.

Torsdagsträningar

Perioden Sommartid

Kl 18.30 är det löpträning för alla från ca 12 år med Stallet som utgångspunkt. Vi springer bl a intervaller och olika fartlekar. Träningen är upplagd så att alla kan vara med, oavsett nivå.

Vit grupp och nybörjarkursen går på torsdagar. Start är normalt 18.30.

Perioden Vintertid

Kl 18.45 kör vi löpträning inne i Lund för äldre ungdomar och vuxna. De yngre ungdomarna har inomhusträning.

Kl 20-21 samlas vi i idrottshallen för styrketräning i form av cirkelträning med olika stationer.

Andra träningar

Vi har ibland träningar även på helger, ibland i form av heldagar eller läger.  Se aktuellt träningsprogram.

Detaljerad information om träningar

Information om samlingsplats och tider mejlas ut till de som är med i våra träningsgrupper. Se även vår facebook-sida.