Träning

I Lunds OKs ungdomsverksamhet utgår vi ifrån den så kallade utbildningstrappan. I våra träningsgrupper, som är döpta efter färgerna, tränar vi på de olika momenten som är aktuella för respektive nivå (färg). För beskrivning av utbildningstrappen med flertalet exempelbanor, se länk

Indelning i träningsgrupperna sker utifrån ålder och erfarenhet. Ett mål är att ungdomarna ska ha tränat på momenten före de möter dem i tävlingar. För beskrivning av vilka färgnivåer som gäller för respektive tävlingsklass, se följande dokument på svenska orienteringsförbundets hemsida

För ungdomar som börjar orientera när de är lite äldre kan banorna i tävlingsklasser vara en utmaning. Det finns dock möjligheter att springa öppna banor på tävlingar som är enklare, dvs. alla kan springa utifrån sin erfarenhet även på tävlingar.

Tisdagsträningar

Tisdagsträningarna pågår nästan hela året med ett uppehåll under sommaren (från ca mitten av juni till mitten av augusti) och ett kortare juluppehåll.

Vi tränar kl 18.00, kom gärna lite före. Vi samlas vid Stallet (klubblokalen) om det inte står något annat i träningsschemat.

Bocka av dig hos ungdomsledare när du kommer.

Fikas serveras vid träningarna vid Stallet. Om du vill ha fika efter träningen skriver du upp ditt namn på fikalistan i hallen. Kostnad 5 kr/smörgås.

Ta med din kompass, det finns att låna om du inte hunnit skaffa egen.

Vi tränar till ca 19.15-19.30 och därefter duschar vi och fikar vi i klubbstugan Stallet. För träningar som utgår från andra platser finns oftast ingen dusch.

Torsdagsträningar

Perioden Sommartid (ca mars-oktober)

Kl 18.30 är det löpträning för alla från ca 12 år med Stallet som utgångspunkt (ibland från andra ställen). Vi springer bl a intervaller och olika fartlekar. Träningen är upplagd så att alla kan vara med, oavsett nivå.

Vit grupp och nybörjarkursen går på torsdagar. Start är normalt 18.30. Separat schema skickas ut till alla som är med i vit grupp.

Perioden Vintertid (ca november-februari)

Kl 18.30 kör vi löpträning inne i Lund för äldre ungdomar och vuxna. De yngre ungdomarna har antingen inomhusträning eller utomhusträning.

Kl 20-21 samlas vi i idrottshallen för styrketräning i form av cirkelträning med olika stationer (för äldre ungdomar och vuxna).

Andra träningar

Vi har ibland träningar även på helger, ibland i form av heldagar eller läger.  Se aktuellt träningsprogram.

Detaljerad information om träningar

Information om samlingsplats och tider mejlas ut till de som är med i våra träningsgrupper. Se även vår facebook-sida för aktuell information.