Jakt i Skrylle

Jakt i Skrylleområdet kommer att ske under följande tisdagar framöver:

2024
9 januari
30 januari
13 februari
27 februari

Jakten pågår kl 09.00-17.00.
Jakten bedrivs med stor försiktighet och innebär inte någon fara för allmänheten. Det rekommenderas ändå att man går längs markerade stigar under dessa dagar.

Kontakta jaktansvarig för Skrylle, Anders Olsson, tfn 076-845 95 39, vid frågor och synpunkter.

Jaktinfo på Skrylles hemsida