Jakt i Skrylle

Jakt i Skrylleområdet kommer att ske under följande tisdagar framöver:

2022
22 november
6 december
20 december

2023
10 januari
31 januari

Jakten pågår kl 09.00-17.00.
Jakten bedrivs med stor försiktighet och innebär inte någon fara för allmänheten. Det rekommenderas ändå att man går längs markerade stigar under dessa dagar.

Kontakta jaktansvarig för Skrylle, Anders Olsson, tfn 076-845 95 39, vid frågor och synpunkter.

Jaktinfo på Skrylles hemsida