Lunds OKs policy gällande digital kommunikation

Policy för kommunikation via Lunds Orienteringsklubbs maillistor och
forum i sociala medier

I första hand gäller sunt förnuft – tänk efter en extra gång före utskick eller publicering.
Mer specifikt ska den information som sprids via maillistor och sociala medier följa dessa
riktlinjer:
– Det som kommuniceras ska vara av allmänintresse för LOKs medlemmar.
– Kommunikationen ska vara saklig och av informerande karaktär, personliga åsikter hör
hemma på andra ställen.
– De digitala kanalerna utgör ingen annonsplats, men bortskänkning av
orienteringsrelaterade attiraljer är OK.
– Vi ska ha kul! Skojiga upptåg uppmuntras, så länge det inte sker på någon annans
bekostnad. Att bjuda på sig själv och dela med sig är däremot, inom rimliga gränser,
alltid uppskattat.
– Inlägg ska inte kunna påverka LOK menligt, t.ex. är det olämpligt att marknadsföra eller
upplysa om ett evenemang som konkurrerar med LOKs arrangemang, även om
evenemanget skulle kunna vara av intresse för LOKs medlemmar.
– Hellre för mycket än för lite kommunikation. Ibland kan det innebära att tågordningen
efteråt visade sig bli lite tokig, men hellre det än utebliven information.
– Underteckna alltid inlägg som görs, inloggade som LOK administratör, med ditt eget
namn.

Styrelsen, Lunds OK
2018-10-22