Vad är Orienteringsskytte?


Orienteringsskytte ingår som en sektion inom Mångkampsförbundet.
Tävlingsformen innefattar tre moment; fri orientering, punktorientering och skytte.

Fri orientering
Traditionell orientering, beroende på klass och distans så ligger segrartiden för momentet mellan 15-60 minuter.

Punktorientering (Punkt-OL)
Löparen springer längs en ca 3 km lång snitslad bana med 5 punkter i banan och 5 utom banan (högst 400m ifrån banan). Punkterna prickas i med nål och färgpenna på kartan. Varje mm fel ger 1 minuts tillägg.
Max tillägg per punkt är 10 min. Löptiden och tilläggen läggs till slutresultatet.
Vid kortdistans är banan ca 1,5 km med 5 punkter.

Skytte
Vapnet är ett korthållsgevär (samma som skidskyttarna använder).
Avståndet är 50 meter och måltavlans ring är 4 cm i liggande och 11 cm i
stående skjutning. Beroende på om det är en klassisk distans eller
någon av de andra distanserna så är det antingen 2 minuters tillägg
eller en straffrunda för varje missat skott. Antalet skott man ska
skjuta beror också på vilken distans man tävlar i.
Du springer aldrig med vapnet utan det ligger hela tiden kvar på skjutbanan.


Om du är intresserad och vill veta mer om Lunds OKs orienteringsskyttesektion så kontakta Pesho Hedberg.
pesho@tesika.se eller 070-424 69 49.