Om hemsidan

Lunds OKs hemsida ajourhålls gemensamt av flera redaktörer. Helst ska alla kommittéer som har ”levande info” på hemsidan ha minst en egen redaktör som kan ajourföra sina sidor och lägga upp nyhetsinlägg. Hör av er till admin@lundsok.se så fixar vi användarkonto och introduktion till er. 
Behöver du hjälp med publicering kan du vända dig till klubbens Hemsidesredaktör. Skicka publiceringsfärdigt material för smidig hantering.

Lösenordsskyddade sidor

På hemsidan finns några sidor som är endast  för klubbens medlemmar. Det är t.ex. sidor med interna rutiner och dokument, pdf-karta för Månadens bana, markägarkontakt-dokument, etc. För att logga in på dessa sidor behöver du ange ett klubbgemensamt lösenord, som byts årligen (1 april). Lösenordet kommuniceras till medlemmar på årsmötet och anges även i årsskriften.
Nyhet! Från januari 2024 finns en funktion här på hemsidan där du genom ditt Eventor-konto kan få reda på aktuellt lösenord. Alla Eventor-konto kopplade till Lunds OK verifieras OK och lösenordet visas. Personer med Eventor-konton som inte är kopplade till Lunds OK blir nekade och får inte reda på lösenordet. Aktuellt klubblösenord med ditt Eventor-konto
Du kan även få reda på lösenordet genom att maila till admin@lundsok.se

Frågor om hemsidan?

För frågor om hemsidan, kontakta hemsidans arbetsgrupp på admin@lundsok.se

// Arbetsgruppen – Malte, Richard, Claes och Eva-Lotta