Sekretariat

Utrustning som finns i klubben

Utrustning (si-enheter o.dyl.)

Kortfattade bruksanvisningar

Hur man ställer tiden i kontrollenheterna

Lilla röda skrivaren

MeOS guide vid träning

MeOS guide vid tävling

Lathund Lilla 5 dagars (från MOK)

Bokning

Bokning sker till Sekretariatsgruppen på epost sekreteriatsgruppen@lundsok.se
Bokningar skrivs in här nedan efterhand.

Bokningsläget

(Status 2024-05-13)

2024-05-01=>06 – 12 enheter + start,mål,töm,check + master enheter (Stein Østby, MOK)
2024-05-16 Nybörjarkurs – låga nr + kvitto-skrivare (Marie B)
2024-05-18 Ungdomsläger – SI-enheter, 1 avläsningsenhet och en dator (Lars H)
2024-05-23 Nybörjarkurs – låga nr + kvitto-skrivare (Marie B)
2024-05-21 Lundasprint förberedelser – all utrustning (Gert P)
2024-05-23 SHE – låne-pinnar (Sara L)
2024-05-26 Lundasprinten – all utrustning (Gert P)
2024-05-30 Ungdomsträning – låga nr + 1 kvitto-skrivare + ev 1 dator – (Lars H)
2024-06-06 KM Dag – alla enheter + portable skrivare + några datorer  (Göran J)
2024-06-07=>09 Läger för lundare – höga nummer + skrivare + några lånepinnar  (Alfred Olsson) 
2024-06-13 Lilla 5-dagars – SI enheter + kvitto-skrivare + datorer (KG)
2024-08-02=>05 bakgårdsultra 1 töm, 1 check, 1 mål och 2 vanliga enheter + 2 skrivare till SI-brickorna (Kristina S)
2024-08-22 Nybörjarkurs – låga nr + kvitto-skrivare (Marie B)
2024-08-24 DM Medel – all utrustning (Petra)
2024-08-25 DM Stafett – all utrustning (Claes L)
2024-08-29 Nybörjarkurs – låga nr + kvitto-skrivare (Marie B)