Lärgrupper

Uppmaning till klubbens kommittéer att starta Lärgrupper

Lunds OKs styrelse vill uppmana klubbens alla kommittéer och grupper att om möjligt starta och registrera lärgrupper hos RF-SISU Skåne. Sammankallande i respektive kommitté kan vara ansvarig/utbildare eller så delegerar man det till någon annan.
Enklast startar man en lärgrupp genom att ladda ner IdrottOnline-appen till sin telefon.
Via följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=w3AR94rgtgU hittar ni en instruktionsfilm för IdrottOnline-appen.   

Klubbens idrottskonsulent heter Magnus Palmén. Hans namn ska klickas i när en ny lärgrupp registreras.
Det är ganska enkelt att registrera och hantera en lärgrupp via appen men om det uppstår problem så kontakta Mats Bredfelt eller Marie Borggren.

Varför vill vi ha många lärgrupper?

Det skapar goda förutsättningar för vår förenings framtid.

 • Det skapar förutsättningar för att kunskap och erfarenheter sprids vidare bland föreningens medlemmar och stannar kvar inom föreningen oavsett om det byts ut medlemmar.
 • Om vi redovisar vår folkbildning så leder det till att orienteringssporten får mer pengar som går till våra föreningar.
 • RF SISU Skåne kan hjälpa oss med kostnader kopplat till våra inrapporterade lärgrupper, genom utvecklingsresursen.
 • Genererar mer pengar till vårt specialförbund
 • Genererar mer pengar till Skånsk Idrott
 • Synliggör att vi gör bra saker i föreningen
 • Det ger lite extra resurser till vår förening i form av tex ledarträffar med guldkant, studiematerial, pedagogiska hjälpmedel, studiebesök, föreläsare mm

Vad kan en lärgrupp vara?

 • Utveckling av tex tävlingsverksamhet, ledare/ledarteam, föreningen mm
 • Utvärdering och analyser av säsongen, träningarna, tävlingarna mm
 • Teori i tex taktik, teknik, kost, fys, laganda, kompisskap, mental träning mm
 • Framtidsdiskussioner, vart är vi på väg, hur vill vi att det ska vara, vilken riktning går vi mot osv
 • Föräldrautbildningar
 • Ämnen som intresserar oss!

Vad kan en  lärgrupp inte vara?

Ordinarie styrelsemöte, LOK-stödsaktiviteter och idrottsutövande eller praktiskt arbete.

Vad räknas som lärgrupp?

 • Minst 1 ledare och minst 2 deltagare
 • Minst 3 x 45 min, vid ett eller flera tillfällen
 • Ålder, 7 år och uppåt. Om det är barn i åldern 7-12 år så ska lärandet anpassas pedagogiskt så att det blir enkelt för barn. Då behöver det inte heller vara 45 min/tillfälle
 • Lärgruppstimmarna får inte krocka med LOK-stödet

Om ni behöver hjälp med att starta en lärgrupp så kontakta Mats Bredfelt eller Marie Borggren.

Lycka till!

/ Styrelsen i Lunds OK