Tävlingar

Det finns många tävlingar att springa för den som vill komma ut i ny terräng och lära sig mer och utvecklas som orienterare. Och framförallt, ha roligt och träffa kompisar. För nyare ungdomar prioriterar vi främst de tävlingar som ingår i Skånes ungdomsserie, men det går givetvis att anmäla sig till andra tävlingar också. Nedan beskriver vi när på året vi tävlar, vilka tävlingar som finns, vilken klass man kan anmäla sig till, och hur det går till på en tävling.

Normalt är tävlingssäsongen indelad i ”fyra perioder”. Under vissa perioder får man inte tävla i skogen eftersom det är känsligt för djurlivet eller att det är jaktsäsong.

1.
Från slutet av februari till mitten/slutet av april är det tävlingar de flesta helgerna i Skåne.

2. Under sommaren kan du välja på ett flertal flerdagarstävlingar i hela Sverige, bl a sommar 3-kvällars som brukar arrangeras i juli i Skåne. På nationell nivå är O-ringen (5-dagars) den största tävlingen där det ofta är mer än 15 000 startande. I Malmö brukar det arrangeras parkorienteringar varje tisdag hela sommaren. Titta också gärna i Eventor om det inte finns någon tävling i närheten av sommarstugan eller var man nu tillbringar sommaren.

3. Från augusti t o m mitten av oktober är det återigen tävlingar i stort sett varje helg.

4. Under vintern arrangeras mindre närtävlingar, t.ex. Adventorientering före jul och Vintercupen i januari och februari.

Det finns flera typer av tävlingar. För ungdomarna prioriterar vi främst tävlingarna som ingår i Ungdomsserien samt Älgots cup-final, men man får gärna springa hur många andra tävlingar man vill. Ungdomsledarna mejlar ut påminnelse om tävlingar i ungdomsserien och några andra intressanta tävlingar. Du kan även titta på aktuellt tränings- och tävlingsprogram som finns på ungdomssektionens hemsida. Mer information om tävlingar finns på Eventors tävlingskalender, som visar alla tävlingar i Sverige.

Ungdomsserien

Alla skånska klubbars ungdomar är med och tävlar i ungdomsserien. Tävlingarna i ungdomsserien går samtidigt som vanliga tävlingar för vuxna, och är ett bra sätt att uppleva miljön och se alla från eliten till morfar och farmor i klass H80 resp. D80

Det är sex deltävlingar under året i ungdomsserien. Det är dels en klubbtävling, där alla ungdomar som startar på en tävlingsbana eller öppen bana är med och samlar poäng. Lunds OK tävlar i Elit-divisionen (det finns fyra divisioner), och vi har vunnit serien flera gånger de senaste åren.

Det är också en individuell tävling där man efter seriens slut delar ut medaljer till de 10 främsta poängsamlarna i varje klass från HD10 till HD16. I serien räknas de fyra bästa bästa resultaten under året. I individuella serien kan man från HD12 få extra nattpoäng om man springer en natt-tävling, i samband med Panvåren eller Natt-DM. Öppen bana på natt-tävling räknas också.

Älgots Cup Final, U-natta och Ungdomens 7-manna

Under slutet av höstsäsongen ordnas en ungdomshelg för alla Skånes ungdomar. På lördagen tävlar man i Älgots Cup final. En tävling med vanliga klasser där alla ungdomar som startar är med och samlar poäng. Den klubb som samlar flest poäng får en inteckning i den stora vandringspokalen.

På lördagskvällen är det U-natta, då blir det prisutdelning för ungdomsserien, både klubbpriser och individuella. Det ordnas med en massa roliga aktiviteter där alla Skånes ungdomar kan ha roligt och lära känna varandra lite mer. Avslutas med övernattning.

På söndagen är den stafett, Ungdomens 7-manna. Det finns en klass med 7 sträckor av olika svårighetsgrad. Det finns även stafettklasser med färre och enklare sträckor så att alla ska kunna vara med och springa stafett.

Detta är en jätterolig avslutningshelg för alla Skånes ungdomar!

Vanliga orienteringstävlingar

På helgerna på våren och hösten arrangeras vanliga (nationella) tävlingar under helgerna. Dessa tävlingar kan ha allt från 300 till 1500 deltagare. På de skånska tävlingarna är det ofta 50-100+ löpare eller fler från Lunds OK. En nationell tävling har tävlingsklasser från 10 till 80+ år, och även öppna klasser där man själv kan välja bana. På tävlingen finns det normalt en del service som enklare mat & fika, dusch, sjukvård, knatteknat (snitslad bana för de allra yngsta) och barnpassning.

Mästerskapstävlingar

Mästerskap för ungdomar finns på distriktsnivå (Skåne), regional nivå och nationell nivå. I de flesta fall är det fritt att anmäla sig till mästerskapstävlingar, men det kan förekomma att ungdomarna måste kvalificera sig till nationella mästerskap.

Närtävlingar och distriktstävlingar

Lite enklare arrangemang med ett färre antal klasser och mindre service.

Stafett

En stafett går till ungefär som på en vanlig individuell tävling under själva loppet. Det som skiljer är att
löparna springer tillsammans i ett lag och den sammanlagda tiden räknas. Oftast växlar man genom att man först lämnar sin egen karta när man kommer i mål, sedan hämtar man nästa löpares karta och ger den till honom/henne som ett slags stafettpinne. Stafetter är roligt och inte krångligare än en vanlig tävling. På ungdomsstafetter är det vanligt att man har en eller flera sträckor där flera löpare får springa parallellt och förste löpare i mål av dessa växlar över till nästa sträcka.

På stafetter finns det oftast öppna banor (ej tävling) där man kan springa individuellt (med vuxen om man vill).

De flesta tävlingar kräver att du anmält dig i förväg, oftast en vecka före. Anmälningar till i stort sett alla orienteringstävlingar i Sverige går via den nationella tjänsten Eventor. För att få tillgång till Eventor behöver man vara medlem i klubben. Om du är  aktiverad i klubbens medlemsregister ska du automatiskt ha tillgång till tjänsten. Är du inte det (t.ex. att du just gått med i klubben) så skickar du uppgifter om namn, personnummer och e-post till admin@lundsok.se. Då får du en personlig inloggning till Eventor.

Lunds OK betalar anmälningsavgifter för ungdomar (utom flerdagarstävlingar där man räknar samman resultaten, t ex O-ringens femdagars; sådana tävlingar betalar man själv). Men tänk på att klubben får betala även om du inte springer.

Om man inte anmält sig till en tävling men ändå är sugen på att springa, kan man ändå åka ut och anmäla sig till en öppen bana. Dessa är inte uppdelade efter ålder utan man får välja den bana som man tycker passar bäst.

På en orienteringstävling finns dels åldersindelade tävlingsklasser och dels öppna klasser. I början kan det vara bra att börja springa de öppna klasserna. För detaljerad information om klassindelning se länk.

Åldersbaserade ungdomsklasser

Åldersklasserna är indelade i damer (D) och herrar (H) beroende på ålder: 

 • D10 betyder flickor t.o.m. 10 år (kalenderår).
 • D12 betyder flickor t.o.m.12 år, 11- och 12-åringar alltså, o.s.v.

I de åldersbaserade ungdomsklasserna måste ungdomarna alltid springa själva.

 

Öppna klasser – Mycket lätt -> Svår

Klasser för alla. Till dessa klasser kan man i regel anmäla sig direkt på tävlingsplatsen. Dessa klasser är ett komplement till de åldersindelade klasserna för barn och ungdomar. I alla öppna finns det möjlighet för föräldrar och ledare att skugga den tävlande som känner sig osäker. Det är också tillåtet att ge den tävlande instruk­tion under tävlingen. Det är också möjligt för två eller flera tävlande att springa tillsammans med samma starttid. De öppna klasserna ska ge nya orienterande barn och ungdomar en möjlighet att oavsett ålder kunna börja tävla i orientering på en orienteringsbana som motsvarar den tävlandes kunskap.

Beskrivning av svårigheten på banorna i respektive klass

Banans svårighet symboliseras av färger som anger vilka tekniska orienteringskunskaper som fordras. Vi har lite fler färger än i skidbackarna, och även om grön bana är lättast och svart är svårast, så tro inte att det stämmer däremellan. I orientering är en blå bana mycket svårare än en röd. Detaljerad information om banans svårighet finns på denna länk.

De lättaste banorna ska ha grön svårighet, och här har vi klasserna Inskolning (öppen bana). Utan att gå in på detaljer, så ska den gröna banan ha enbart ledstångsorientering, tydliga vägar och stigar, med alla kontroller på ledstången; ibland finns det även glada och ledsna gubbar som hjälper löparna att hitta rätt vägar.

Efter den gröna banan i svårighet, kommer vit bana, där vi har klasserna DH10 och Öppen bana – Mycket lätt. Det ska vara en tydlig svårighetsstegring mellan den gröna och vita banan. Fortfarande är det enbart ledstångsorientering, som gäller. Ledstängerna ska vara mycket tydliga, men kan även bestå av t ex stenmurar, bäckar och diken, tydliga gränser mellan skog och öppen mark. Kontrollen får ligga vid sidan om ledstången, om det finns ett tydligt avhopp, och den syns från ledstången. Antalet valsituationer /ledstångsbyten per sträcka får vara fler. På vit bana ska man kunna snedda över öppen mark. En vit bana ska dock innehålla någon/några gröna sträckor, annars kan helheten bli för svår.

Nästa svårighetsnivå, gul bana, används av DH12 och Öppen bana – Lätt. Stegringen i svårighet från den vita banan är markant. Ledstångsorienteringen ska fortfarande dominera, men ledstängerna kan vara svårare, liten otydlig stig, stenmur med korta avbrott, uttorkat dike, beståndsgränser och liknande. Man ska också kunna lämna ledstången, för att snedda genom skog och kunna grovorientera med och utan kompass högst 300 m, om det finns en säker uppfångare och sikten är god.

På gul bana ska man också prova på enkel kurvbildsorientering, t ex att följa ett mycket markant höjdparti eller att ha kontroll mitt uppe på en tydlig höjd. Man ska också kunna finorientera/gå kompass, högst 200 m, från tydlig sista säkra, mot tydlig planbildskontroll, med säker uppfångare bakom. Vägvalsproblem får förekomma och sträckorna får innehålla flera valsituationer, vilket gör att de kan bli längre. Lättare sträckor, ”gröna” och ”vita” bör ingå.

I DH14 springer ungdomarna på orange nivå där orienteringsmomenten ökar i svårighet. Vidare är klasserna DH16 på lila nivå där kraven på tydliga uppfångare efter kontrollerna försvinner vilket ställer högre krav på att ungdomarna kan läsa kartan bra för att undvika större misstag.

Vi i LOK brukar rekommendera barnen och ungdomarna vilken klass vi tror är lämpligast, det är kunskapen, inte åldern som skall avgöra. Om du tycker att klassen är för svår eller för lätt, om barnen vill springa ihop med en kompis (patrull) eller ha en skugga med sig i skogen, tag kontakt med en ungdomsledare, så diskuterar vi och fixar en lösning.

Ett par dagar före tävlingen

Om du behöver skjuts till tävlingen är det viktigt att du kontakter ungdomsledarna några dagar i förväg. Till vissa tävlingar gör vi även samordning av resor.

Är du osäker på starttid kan du ringa till din ledare ett par dagar innan tävlingen. Har du efteranmält dig, kommer du att starta före ordinarie start.

Om du inte har en SI-bricka får du låna en av klubben. Hör av dig till ungdomsledarna veckan före tävlingen.

Det är också bra att informera sig om tävlingen. Alla större tävlingar använder Internet för att sprida information. Gå till listan för tävlingar i Eventor (tävlingssystem) och leta dig fram till tävlingen. Där hittar du:

 • Inbjudan
  I god tid innan tävlingen kan du läsa grundläggande tävlingsinformation i inbjudan.
 • Tävlings-PM
  När tävlingen börjar närma sig är det bra att läsa PM. Här står bl a var tävlingen går och om det är något speciellt man måste tänka på.
 • Startlista
  Här kan du ta reda på din starttid.
 • Resultatlista
  När tävlingen är slut kan du studera resultatet. Om elektronisk stämpling använts finns det också sträcktider.
På tävlingsdagen

Vad du (eller dina föräldrar) behöver tänka på och ta med till en orienteringstävling 

 • På tävlingsdagen vara ute i god tid så att du inte behöver stressa
 • Ät och drick i god tid innan tävlingen.
 • Tävlingskläder (heltäckande) tar du på dig hemma. Anpassa efter yttre förhållanden.
 • Packa en ryggsäck innehållande (min):
  • en hel omgång varma ombyteskläder, på vår och höst behövs vantar och mössa
  • hygienartiklar, vi duschar alltid efter tävlingen
  • en plastkasse för att stoppa ner smutsiga skor och kläder
  • ett sittunderlag eller badskor att stå på i duschen vid ombyte utomhus
  • dricka, vatten rekommenderas
  • matsäck – fika, för den late finns ofta på större tävlingar marka, där ni kan köpa det mesta
  • tävlingsskor
  • våtsockor eller ett extra par strumpor, plastpåsar om skorna blivit blöta.
  • SPORTident-bricka (för er som har, annars får ni låna av LOK, annars går det att hyra på plats)
  • kompassen
  • kartdefinitionshållare
  • lite pengar – eller möjlighet att Swisha
  • bensinpengar vid skjuts (gäller vuxna)

Övrigt att tänka på

Stövlar eller grova skor (tar du på dig hemma; framför allt på vårtävlingarna); regnkläder vid dåligt väder.

 • Överdragsklädsel – varma ytterplagg (som kan vara överdrag till tävlingskläder).
 • Något att sitta på, förslagsvis en campingstol.
 • Gå på toaletten innan du åker (finns också på tävlingen, men det kan vara lång kö till toaletten).
 • Ta med Tävlings – PM.
 • Åk i god tid, samåk gärna med någon kompis.
 • Glatt humör.

Är du förkyld eller febrig alt någon annan infektion STANNA HEMMA och vila.

Arenan (Tävlingscentrum – TC)

Platsen där tävlingen genomförs och där alla deltagare samlas kallas för arenan (tidigare tävlingscentrum – TC). Du hittar Lunds OK:s löpare genom att titta efter vår klubbvimpel som vi hänger upp för att alla ska samlas på samma ställe.

På arenan finns det mesta som hör till tävlingen:

 • Tävlingsprogram (PM) och startlistor
 • Vid varje tävling finns tävlingsprogram uppsatta, i dessa informeras bland annat om avstånd till startplatser, kartskalor, förbjudna områden mm.
 • Brickutlämning
  Om du hyrt din Sportident-bricka hämtar du den här. Alla ungdomar i Lunds OK får låna bricka av klubben, detta hjälper någon av de närvarande ungdomsledarna till med.
 • Skyltning till startplatsen
  Starten ligger ofta en bit bort. Du hittar dit genom att följa snitseln (plastbanden).
 • Direktanmälan till öppna banor
  I de öppna klasserna kan man anmäla sig direkt på tävlingsdagen. Här finns både ungdoms- och vuxenbanor i olika svårighetsgrader.
 • Upplopp och mål
  Sista kontrollen ligger nära målet. Sen är det bara upploppet kvar innan du går i mål.
 • Servering (marketenteri)
  Här kan du köpa korv,smörgåsar, kaffe, läsk och annat gott att tugga på.
 • Barnpassning
  Om dina föräldrar vill följa med dig i skogen kan de lämna lillebror och lillasyster på barnpassningen.
 • Knatteknat/Miniknat
  De allra minsta barnen kan springa en kort snitslad bana med kontroller runt arenan.
 • Toaletter.
 • Sjukvård
 • Skyltning till duscharna.
 • Vid de flesta tävling finns duschmöjligheter. Ibland är den inomhus men oftast sker duschningen i det fria, numera är det alltid varmt vatten.
Elektronisk stämpling (Sportident)

Idag används nästan alltid Sportident på alla större tävlingar. Det systemet har många fördelar, bl. a får du reda på dina sträcktider och kan jämföra ditt lopp med dina kompisars. Det underlättar också mycket för arrangörerna eftersom datorerna gör all stämpelkontroll och allt räknearbete.

Om du inte har en egen Sportident-bricka så kommer du att få en hyrbricka. Det sker automatiskt; om du inte har uppgivit något bricknummer vid anmälan så ser arrangören till att det reserveras en hyrbricka. Du kan också låna bricka av klubben eller köpa egen (se under FAQ-frågor).

Det du behöver tänka på när du använder Sportident är:

 • På väg till start tömmer (nollställer) du din Sportident-bricka. Det sker genom att du stämplar i en speciell enhet. Nollställningen tar lite tid, kanske 15 sekunder. Vänta tills du får bekräftelse, dvs lampan på enheten blinkar till och ett kort pip hörs.
 • Vid starten kontrollerar (checkar) du att din Sportident-bricka fungerar. Det sker också genom stämpling i en speciell enhet. Den här gången ska det dock gå snabbt: Du ska få ett pip direkt.
 • Om du springer öppen bana ska du startstämpla. Löpare i åldersklasser startstämplar inte.
 • Vid varje kontroll stämplar du. Kontrollera att du får bekräftelse: Lampan blinkar till och ett kort pip hörs. Det gör inget om du råkar stämpla flera gånger i samma kontroll; bara den första stämplingen räknas.
 • Vid målgång stämplar du. Se till att du får bekräftelse.
 • Efter målgång läser arrangören av din Sportident-bricka.
Start

Starten ligger ofta en bit från själva TC. Avståndet står alltid att läsa i tävlings-PM, vanligen mindre än 1 km. Ibland finns det flera startplatser, se då till att du går till rätt. Om du vill följer någon av ungdoms­ledarna eller någon av de äldre ungdomarna dig till starten.

Det är alltid tydligt skyltat och snitslat med plastband i olika färger till de olika starterna. Om det är 1,5 km till start behöver du omkring 30 minuter på dig för att värma upp, gå på toa, knyta skor mm. Vid start kan man lämna överdragskläder (bra om det är dåligt väder); de körs sedan tillbaka till TC så att du kan hämta dem när du kommer i mål.

Vid start finns en klocka (eller ett blädderblock) som visar ”Gå fram-tid”. Om du startar klockan 11.24 och det står ”11.24” på klockan (eller på blädderblocket) ska du gå in i startfållan (startfålla 1 nedan) och gå fram till din klass. Sedan går du framåt en startfålla i taget när startsignalen ljuder. Funktionärerna vid starten hjälper gärna till om du är osäker.

Sammanfattningsvis händer det här vid starten:

 • På startplatsen
  Du väntar på din starttid (”Gå fram-tid”).
 • Startfålla 1
  Du visar upp din SportIdent-bricka och blir avprickad.
 • Startfålla 2
  Du får kontrolldefinitionerna.
 • Startfålla 3
  Du får kartan. Nu är det en minut kvar till start och du kan kolla in hur du ska springa till första kontrollen. (Ungdomar, men inte vuxna, får titta på kartan före startsignalen.)
 • I skogen
  När startsignalen ljuder börjar tävlingen och du springer mot den första kontrollen.
I skogen

I skogen tar du det lugnt och tänker i första hand på orienteringen. Det viktigaste är att försöka springa rätt! När du hittar din kontroll gör du så här:

 • Kolla kodnumret så att du vet att det är rätt kontroll.
 • Stämpla.
 • Tänk ut hur du ska springa till nästa kontroll.
 • Spring mot nästa kontroll.
 Kontrolldefinitioner

På din kontrolldefinition finns alla kontroller uppräknade. Där står:

·         Var kontrollerna finns, t ex att kontroll 1 är ett stigskäl. Platsen beskrivs med enkla symboler som liknar karttecknen.

·         Vilket kodnummer de har, t ex att kontroll 1 har nummer 31.

När du kommer fram till din kontroll kollar du att kodnumret stämmer. Läs först på kontrolldefinitionen (31 i det här exemplet) och titta sedan efter att kodnumret som står skrivet på kontrollen också är 31. Om kodnumret stämmer vet du att du är rätt!

Mål

När du går i mål ska du målstämpla. Sedan läser målfunktionären av din Sportident-bricka.

Kartan får du ta med dig hem. Det är kul att samla alla tävlingskartor i en pärm där du också kan skriva in resultatet.

Dusch och ombyte

Efter genomförd tävling gå tillbaka till vår samlingsplats, vila lite och drick vätska, sitt inte för länge utan gå till snarast till duschen. Alla skall duscha efter tävling. Även ute i skog och mark har arrangörerna ordnat något som kallas IP Skogen, det är duschvagnar som står uppställda med varmt och kallt vatten. Dusch finns oftast en lite bit ifrån arenan, följ snitsel.

Efter duschen

När du nu är nyduschad kan det vara gott med lite mat och dricka. Då kan det vara skönt att gå tillbaka och ta en fika ur medhavd matsäck alternativ är att du spenderar lite av dina sparpengar och köper det du vill ha i markan. På varje lite större orienteringstävling finns en välförsedd marka med bra priser. Det finns ofta att köpa men godast är förstås den varma chokladen som mamma eller pappa värmde på morgonen.

Resultat sätts efter hand upp på arenan. På resultattavlan anges hur många priser som delas ut i varje klass. För de yngre kan det bli priser för alla löpare. Inom något dygn kommer också resultaten att finnas på Eventor. I Inskolningsklass sker ingen tidtagning, där står bara Godkänd för fullföljt lopp. Ibland går det bra och ibland sämre, så är det på en orienteringstävling. Om någon blir ledsen efter ett mindre bra genomförd tävling måste vi andra trösta och stötta

När du duschat har troligen även din tid hunnit på resultattavlan på arenan. Senare kan du även hitta på tiderna på internet, på samma ställe som startlistan fanns före tävlingen. Om Sportident har använts kan du också hitta sträcktider på internet.