Styrelse och Funktionärer

Styrelse, revisorer och valberedning 2024

Ordförande: Ing-Britt Swedenborg
Vice ordf: Marcus Henningsson
Kassör: Ann-Kristin Sjöström
Sekreterare: Frans Hermodsson
Ledamot: Michael Andersson
Suppleanter: Mats Bredfelt
Marie Borggren
Revisorer: Eva Rämmal
Lotta Linsefors
Suppleanter: Inga Ljungquist
Per Svenningsson
Valberedning: Åsa Eneroth
Örjan Larsson
Ingela Andersson

Funktionärer 2024

Breddkommitté
Kyrre Thalberg
Sara Snogerup Linse
Kristina Spångberg
Charlotta Lövstedt
Maureen Olsson Lo

Distributionsansvariga
Vakant
Vakant

Hemsidesredaktör
Eva-Lotta Bengtslin

IT-kommitté
Malte Lennerstedt (Tekniskt underhåll av hemsidan samt Eventor)
Richard Andersson

Kartförsäljning
Gert Nilsson

Kartkommitté
Michael Andersson
Kjell Björup
Lars Harrie
Raul Hindov
Christer Ljungquist
Gert Nilsson
Ingemar Svensson
V A Kant
V A Kant

Klädförsäljning
Mats och Linda Karlsson (LOK- kläder & Ullmax)

Logiansvarig, Lundaspelen
Vakant

LOK-stödsansvarig
Ingrid Karlsson
V A Kant (rena juniorarrangemang

LUJEK (LOKs Uttagnings- & elitkommitté)/Juniorkommitté
Emelie Eklöf
Sara Snogerup-Linse
Pontus Gustavsson
Christina Heyden
Elin Hugosson
Viktória Kostercová
Juniorkommitté (under LUJEK)
Mattias Åberg
Martin Lindsjö

Lundarundakommitté
Inga Ljungquist
Christer Ljungquist
Per Svenningsson
Malte Lennerstedt
Karin Brundell-Freij
Claes Lindberg
Anna Hellner (grafik/design)
V A Kant (Marknadsföring)

Marknads- och Sponsoransvarig
Ann-Christin Larsson
V A Kant

Markägarkontakt
Annika Wigren (Skrylle)
Rolf Spångberg (Romeleåsen)
Jens Sörvik (Vomb)
Christer Ljungquist (Revinge)
Mikael Nilsson (Revinge)
Richard Bengtsson (Lund stad)
V A Kant (Bosarp)

Materialförvaltare
Robert Bertilsson
Jan Hansson
Marcus Henningsson
Martin Lindsjö
Roelf Postema
Anders Nelving

Mountainbike-O
Nils Pistora
Peter Hedberg
Björn Völcker

Månadens Bana
Johan Gustafson
Marie Grönlund
Rasmus Grönlund

Naturpasset
Marie Grönlund
Rasmus Grönlund
Christer Ljungquist
Olof Ståhl

Pre-O Ansvarig
Funktionen utgår

Pressansvarig
Funktionen utgår, utses vid behov inför tävlingar mm

Redaktionskommitté Årsskrift
Annika Wigren
Anna Hellner
V A Kant

Skolkommitté
Funktionen utgår, kommer att ersättas med en skolkontaktperson

Skåneledsansvarig
Göran och Petra Zaar

Sekretariatsgruppen
Claes Linsefors (Datorer programvara)
Gert Pettersson
Niklas Rystedt
Petra Eklund
Göran Jonsson
Patrik Adlercreutz
Anders Ericsson
Johan Elmefjord

Standar- & Tältansvarig
Funktionen utgår, införlivad i Materialförvaltning

Stugkommitté
Jenny Gustafsson
Christer Ljungquist
Rikard Swedenborg
Sanna Wallenborg
Ebba Stensson
Jeanette Henningsson

Träningskommitté
Eva-Lotta Bengtslin
Johan Gustafson
Fabian Ljungquist
Lotta Linsefors
Anders Grundberg
Fredrik Hugosson

Tävlingskommitté
Hanna Modin
Anna Ljungqvist
Michael Mix Andersson
Lotta Linsefors
Christer Ljungquist
Jens Sörvik
Kristina Spångberg
Anna Hellner
VA Kant

Tävlingsstatistik
Björn Linse

Ungdomskommitté
Tereza Planck
Lars Harrie
Catarina Hjelm
Karin Ringström
Marie Borggren
Ingrid Karlsson
Mats Erikson
Janne Petersen
Caroline Ehrenborg
Maria Fors
Hanna Fors
Liza Lang

Ungdomskommitté Nybörjarkurs
Ing-Britt Swedenborg
Marie Borggren
Vakant

Välkomstkommitté
Elna Rosén
Ing-Britt Swedenborg
Christer Ljungquist
V A Kant