Styrelse och Funktionärer

Styrelse, revisorer och valberedning 2023

Ordförande:Ing-Britt Swedenborg
Vice ordf:Marcus Henningsson
Kassör:Ann-Kristin Sjöström
Sekreterare:Frans Hermodsson
Ledamot:Michael Andersson
Suppleanter:Mats Bredfelt
 Marie Borggren
Revisorer:Eva Rämmal
 Lotta Linsefors
Suppleanter:Inga Ljungquist
 Per Svenningsson
Valberedning:Annika Wigren
 Åsa Eneroth
 Örjan Larssson

 

Funktionärer 2023

Breddkommitté
Mats Bredfelt
Kyrre Thalberg
Sara Snogerup Linse
Kristina Spångberg
Charlotta Lövstedt

Distributionsansvariga
Ingemar Svensson
Helge Helmersson

Hemsidesredaktör
Eva-Lotta Bengtslin

IT-kommitté
Malte Lennerstedt (Tekniskt underhåll av hemsidan samt Eventor)
Richard Andersson

Kartförsäljning
Gert Nilsson

Kartkommitté
Michael Andersson
Kjell Björup
Lars Harrie
Raul Hindov
Christer Ljungquist
Gert Nilsson
Ingemar Svensson
Tor Hellberg
Ulf Minör
V A Kant

Klädförsäljning
Mats och Linda Karlsson (LOK- kläder & Ullmax)

LOK-stödsansvarig
Ingrid Karlsson
V A Kant (rena juniorarrangemang

LUJEK (LOKs Uttagnings-, junior & elitkommitté)
Emelie Eklöf
Sara Snogerup-Linse
Pontus Gustavsson
Erik Schultz
Erik Fors
Christina Rönngren
V A Kant

Lundarundakommitté
Peter Bengtslin
Inga Ljungquist
Christer Ljungquist
Per Svenningsson
Malte Lennerstedt
KarinBrundell-Freij
Claes Lindberg
V A Kant (Marknadsföring)

Marknads- och Sponsoransvarig
V A Kant (SM 2023 ansvarig)

Markägarkontakt
Annika Wigren (Skrylle)
Rolf Spångberg (Romeleåsen)
Jens Sörvik (Vomb)
Christer Ljungquist (Revinge)
Richard Bengtsson (Lund stad)
V A Kant (Bosarp)

Materialförvaltare
Robert Bertilsson
Jan Hansson
Marcus Henningsson
Martin Lindsjö
Roelf Postema
Anders Nelving

Mountainbike-O
Nils Pistora
Peter Hedberg
Björn Völcker

Månadens Bana
Johan Gustafson
Marie Grönlund
Rasmus Grönlund

Naturpasset
Marie Grönlund
Rasmus Grönlund
Christer Ljungquist
Olof Ståhl

Pre-O Ansvarig
Funktionen utgår

Pressansvarig
Funktionen utgår, utses vid behov inför tävlingar mm

Redaktionskommitté Årsskrift
Annika Wigren
Anna Hellner
V A Kant

Skolkommitté
Funktionen utgår, kommer att ersättas med en skolkontaktperson

Skåneledsansvarig
Göran och Petra Zaar

Sekretariatsgruppen
Claes Linsefors (Datorer programvara)
Gert Pettersson
Michael Andersson
Niklas Rystedt
Petra Eklund
Göran Jonsson
Patrik Adlercreutz

Standar- & Tältansvarig
Funktionen utgår, införlivad i Materialförvaltning

Stugkommitté
Jenny Gustafsson
Christer Ljungquist
Rikard Swedenborg
Ann-Christine Larsson

Träningskommitté
Eva-Lotta Bengtslin
Johan Gustafson
Fabian Ljungquist
Lotta Linsefors
Anders Grundberg
V A Kant

Tävlingskommitté
Hanna Modin
Anna Ljungqvist
Michael Andersson
Lotta Linsefors
Christer Ljungquist
Jens Sörvik
Kristina Spångberg
Anna Hellner
VA Kant

Tävlingsstatistik
Björn Linse

Ungdomskommitté
Tereza Planck
Lars Harrie
Catarina Hjelm
Karin Ringström
Marie Borggren
Ingrid Karlsson
Mats Erikson
Pelle och Åsa Eneroth
Ruben Schmidt
Janne Petersen
Mattias Åberg
Linda Kanders

Ungdomskommitté Nybörjarkurs
Ing-Britt Swedenborg
Mats Erikson

Välkomstkommitté
Ing-Britt Swedenborg
Christer Ljungquist
Elna Rosén
V A Kant