Månadens bana

Varje månad oktober-april hjälper Lunds OK Sryllegården med att organisera och markera Månadens orienteringsbana ute i Skrylleområdet, med start och mål vid Skryllegården. Man kan köpa kartblad i receptionen på Skryllegården. Varje bana är utsatt i två månader, vilket innebär att det i oktober finns en bana ute och i november-april finns två banor ute. Banan är ca 5 km. https://skrylle.se/motion-friskvard/orientering/

Månadens bana finns även uppsatt på anslagstavlan i hallen på Stallet, så att vi LOKare kan springa banan när vi har lust. Som medlem har du också tillgång till PDF-karta med banan via en lösenordsskyddad sida på hemsidan. (Info om lösenordet finns på Om hemsidan)
Karta för månadens bana

Just nu är det Johan Gustafson samt Marie och Rasmus Grönlund som ansvarar för Månadens bana. Är ni ute på Månadens bana och märker att någon kontroll saknas eller sitter fel, meddela omedelbart det till dem. Eventuella synpunkter på kartan får man ta med kartkommittén.

Under sommaren juni-september/oktober kan man istället delta i Naturpasset.