Handlingsplaner/Kris

Styrelsen har skapat ett krishanteringsdokument och upprättat en krisgrupp som ska gå in och agera vid vissa händelser när/om detta (förhoppningsvis aldrig) behövs.

Här på hemsidan kommer man kunna läsa detta dokument, få info om kontaktuppgifter till Krisgruppen etc. Viss information ska vara offentlig och viss info ska man bara kunna se när man är inloggad (t.ex. deltagarlistan vid resa)

Krishanteringsplan_rev1 – Lunds OK.pdf