Bidrag och stipendier

Lunds OK söker då och då bidrag och stipendier från olika stiftelser, banker och liknande. För att undvika att flera ansökningar från klubben skickas till samma bidragsgivare samtidigt har klubben utsett en grupp som skall samordna det hela. Så om du har någon idé eller fundering angående stipendier eller bidrag som klubben kan ansöka om hör av dig till någon av oss först.

Ann-Kristin Sjöström, kassör
Ann-Christin Larsson, marknads- och sponsorkommittén
Marie Borggren, ungdomskommittén