På hemsidan finns några sidor som är endast  för klubbens medlemmar. Det är t.ex. sidor med interna rutiner och dokument, pdf-karta för Månadens bana, markägarkontakt-dokument, etc. För att logga in på dessa sidor behöver du ange ett klubbgemensamt lösenord.

Ange ditt användarnamn och lösen för Eventor och klicka på ”Skicka”. Om du är medlem i Lunds OK (enligt eventor) så kommer det klubbgemensamma lösenordet att visas. 

Användarnamn:
Lösenord: