Kallelse till årsmöte i Lunds OK 12 februari

Kallelse till årsmöte i Lunds OK

Söndagen 12 februari kl. 16:00 i klubbstugan Stallet, Dalby

Handlingarna för årsmötet kommer finnas på Stallet en vecka innan mötet alternativt kan man kontakta styrelsen så kan man få det skickat via mail.

Start kl 16:00

Fototävling – ”Årets bästa orienteringsbild”
Ta med några av dina bästa orienteringsbilder från den gångna året (max tre stycken). Skriv namn på baksidan så sätter vi upp dem i klubblokalen för omröstning.

Har du några förslag på förbättringar eller förändringar i klubben?
Välkomna att skicka era förslag/motioner till styrelsen på; styrelsen@lundsok.se
Senast den 22 januari önskar vi ha dina förslag. (prel datum, ska bekräfta med styrelsen)

Sedvanliga årsmötesförhandlingar såsom

  • Val av ordförande
  • Val av två styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  • Fyllnadsval till valberedning och val av revisorer
  • Eventuell fyllnadsval till kommittéer
  • Ekonomiskt utfall 2022 samt budget 2023
  • Fastställande av medlemsavgifter för 2023
  • Hör kommittéerna berätta om planerna för 2023

Välkomna!
/Styrelsen