Kallelse till årsmöte i Lunds OK 12 februari

Kallelse till årsmöte i Lunds OK

Söndagen 12 februari kl. 16:00 i klubbstugan Stallet, Dalby

Handlingarna för årsmötet kommer finnas på Stallet en vecka innan mötet alternativt kan man kontakta styrelsen så kan man få det skickat via mail.
För den som önskar handlingarna inför årsmötet i förväg så skicka ett mejl till sekreterare@lundsok.se

Start kl 16:00

Fototävling – ”Årets bästa orienteringsbild”
Ta med några av dina bästa orienteringsbilder från den gångna året (max tre stycken). Skriv namn på baksidan så sätter vi upp dem i klubblokalen för omröstning.

Har du några förslag på förbättringar eller förändringar i klubben?
Välkomna att skicka era förslag/motioner till styrelsen på; styrelsen@lundsok.se
Senast den 22 januari önskar vi ha dina förslag. (prel datum, ska bekräfta med styrelsen)

Sedvanliga årsmötesförhandlingar såsom

  • Val av ordförande
  • Val av två styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  • Fyllnadsval till valberedning och val av revisorer
  • Eventuell fyllnadsval till kommittéer
  • Ekonomiskt utfall 2022 samt budget 2023
  • Fastställande av medlemsavgifter för 2023
  • Hör kommittéerna berätta om planerna för 2023

Dagordning för årsmöte Lunds OK 12 februari 2023

Föredrag: tävlingsledare för SM Sprint 2023
Årsmöte
§1. Mötets öppnande
§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsmän
§3. Årsmötets behöriga utlysande
§4. Godkännande av dagordning
§5. Verksamhetsberättelse
§6. Ekonomisk berättelse samt revisorernas berättelse
§7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
§8. Val av ordförande, styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning för år 2023
§9. Eventuellt kompletteringsval av funktionärer
§10. Inkomna motioner
§11. 2023 års verksamhet
§12. Fastställande av medlemsavgifter samt budget för 2023
§13. Övriga frågor
§14. Prisutdelningar
§15. Mötet avslutas

Fototävling – Årets bästa orienteringsbild. Ta chansen att rösta på Årets bild!

Välkomna!
/Styrelsen