Funktionärsvalsmöte tisdag 7 november

Tisdagen den 7 november, kl. 20:00 är det funktionärsvalsmöte på Stallet.
Då väljer vi in funktionärerna till klubbens kommittéer för 2024 (valet av styrelseledamöter, revisorer och valberedning väljs på årsmötet i februari 2024).

Du som tänker springa nattcupen och även vara med på mötet rekommenderas att starta tidigt för att hinna duscha i tid.

Valberedningens förslag på nya funktionärer anslås på Stallet söndag 29/10 samt på hemsidan senast måndag 30/10.
Det finns fortfarande några vakanser. Så är du intresserad, tveka inte, ta kontakt med valberedningen! Se även upprop från valberedningen

/Annika Wigren, Åsa Eneroth och Örjan Larsson

.

Förslag till funktionärer, Lunds OK 2024

Valberedningens förslag till bemanning 2024, uppdateras vid förändring fram till Funktionärsvalsmötet 7 november.
Version 2023-10-29:

Funktionärer, LOK 2024.pdf

Breddkommitté
Kyrre Thalberg
Sara Snogerup Linse
Kristina Spångberg
Charlotta Lövstedt
Maureen Olsson Lo NY

Distributionsansvariga
Vakant
Vakant

Hemsidesredaktör
Eva-Lotta Bengtslin

IT-kommitté
Malte Lennerstedt
Richard Andersson

LUJEK (LOKs uttagnings- & elitkommitté) / Juniorkommitté
Emelie Eklöf
Sara Snogerup-Linse
Pontus Gustavsson
Christina Heyden
Elin Hugosson NY
Viktória Kostercová NY

Juniorkommitté (under LUJEK)
Mattias Åberg NY
Martin Lindsjö NY

Kartförsäljning
Gert Nilsson

Kartkommitté
Michael Andersson
Kjell Björup
Lars Harrie
Raul Hindov
Christer Ljungquist
Gert Nilsson
Ingemar Svensson
Vakant
Vakant

Klädförsäljning
Mats Karlsson
Linda Karlsson

Logiansvarig, Lundaspelen
Vakant

LOK-stödsansvarig
Ingrid Karlsson
Vakant (rena juniorarrangemang)

Lundarundakommitté
Inga Ljungquist
Christer Ljungquist
Per Svenningsson
Malte Lennerstedt
Karin Brundell-Freij
Claes Lindberg
Anna Hellner (grafik/design) NY
Vakant (marknadsförare)

Marknads- och Sponsoransvarig
Ann-Christin Larsson NY
Vakant

Markägarkontakt
Annika Wigren (Skrylle)
Rolf Spångberg (Romeleåsen )
Jens Sörvik (Vomb )
Christer Ljungquist (Revinge)
Mikael Nilsson (Revinge) NY
Richard Bengtsson (Lund stad)

Materialförvaltare
Robert Bertilsson
Jan Hansson
Marcus Henningsson
Martin Lindsjö
Roelf Postema
Anders Nelving

Mountainbike-O
Nils Pistora
Peter Hedberg
Björn Völcker

Månadens Bana
Johan Gustafson
Marie Grönlund
Rasmus Grönlund

Naturpasset
Marie Grönlund
Rasmus Grönlund
Christer Ljungquist
Olof Ståhl

Redaktionskommitté Årsskrift
Annika Wigren
Anna Hellner
Vakant

Skåneledsansvarig
Göran och Petra Zaar

Sekretariatsgruppen
Claes Linsefors (Datorer programvara)
Gert Pettersson
Niklas Rystedt
Petra Eklund
Patrick Adlercreutz
Göran Jonsson
Anders Ericsson NY
Johan Elmefjord NY

Stugkommitté
Jenny Gustafsson
Christer Ljungquist
Rikard Swedenborg
Sanna Wallenborg NY
Ebba Stenson NY
Jeanette Henningsson NY

Träningskommitté
Eva-Lotta Bengtslin
Johan Gustafson
Lotta Linsefors
Fabian Ljungquist
Anders Grundberg
Fredrik Hugosson NY

Tävlingskommitté
Hanna Modin
Anna Ljungqvist
Michael ’Mix’ Andersson
Lotta Linsefors
Christer Ljungquist
Jens Sörvik
Kristina Spångberg
Anna Hellner
Vakant

Tävlingsstatistik
Björn Linse

Ungdomskommitté
Tereza Planck
Lars Harrie
Catarina Hjelm
Karin Ringström
Marie Borggren
Ingrid Karlsson
Mats Erikson
Janne Petersen
Caroline Eherenborg NY
Maria Fors NY
Hanna Fors NY
Liza Lang NY

Nybörjarkurs
Ing-Britt Swedenborg
Marie Borggren NY
Vakant

Välkomstkommitté
Ing-Britt Swedenborg
Christer Ljungquist
Elna Rosén
Vakant