Upprop från valberedningen

Inför nästa verksamhetsår 2024 söker valberedningen DIG som vill engagera dig i bästa klubben Lunds OK. Just nu har vi vissa poster som vi är speciellt intresserade av att fylla.

Lunds OKs verksamhet bygger på frivilliga och ideella krafter.
Vi tar tacksamt emot all hjälp och alla insatser, stora som små. Det är ju dessa krafter som driver vår verksamhet framåt. Förutom några få undantag, finns det inget krav på att ditt engagemang eller att ditt ideella arbete ska utföras på ett visst sätt, utan det är du själv som formar ditt engagemang efter dina förutsättningar, intressen, villkor och möjligheter.  

Vill du engagera dig? Just nu har vi vissa poster som vi är speciellt intresserade av att fylla.
Tveka inte och ta kontakt med någon i valberedningen;

Annika Wigren, 070-738 72 89
Åsa Eneroth, asaieneroth@gmail.com
Örjan Larsson, 0730-35 43 18 

Listan finns också att ladda ner som PDF Upprop från valberedningen inför 2024.pdf

Breddkommittén
(1 pers.)
Ut och resa?
Vi orienterare gillar att springa på andra platser. Breddkommittén är med och gör det möjligt. Letar intressanta tävlingar och hjälper till med logi. Vill du vara med på deras resa?
Nybörjarkursen
(2 pers.)
Säkra återväxten!
Vi söker några som kan hjälpa till att hålla i nybörjarkursen på torsdagskvällar vid 10 tillfällen i slutet av mars och under april, maj och augusti. Orientering blir mer och mer populärt och vår nybörjarkurs är efterfrågad. Barnen är i regel 9-10 år och uppåt, en vuxen till varje barn är alltid med, och man har även hjälp med kontrollutsättning och -intag.
Kartkommittén
(2 pers.)
Att rita kartor är bland det svåraste man kan göra som orienterare.
Är du beredd att ta dig an en utmaning?
Kartkommittén söker ytterligare någon som kan vara med och skapa klubbens konstverk.
Distributionsansvarig
(1-2 pers.)
Excel och logistik?
En gång om året så delar vi ut årsboken till våra medlemmar. Här behöver vi hjälp av någon som går in och gör en punktinsats. Till din hjälp har du en Excel-lista med alla medlemmar och e􀆩 nätverk av medlemmar som funderar som distributörer i Lund och omgivande samhällen. De som bor längre bort får Årsboken via posten.
Logiansvarig,
Lundaspelen

(1-2 pers.)
Spindel i nätet inomhus
Lunds OK hjälper arrangörerna av Lundaspelen i basket med login på en av stadens skolor. Det ger ett extra tillskott till klubbens kassa och Lunds OK är en omtyckt medarrangör – vi är omtalade att göra ett bra jobb. Klubben söker någon som kan göra en punktinsats, en gång om året, hålla kontakten med Lundaspelen, organisera vår logi och hålla i administrationen, fördelningen av arbetspass etc. Det är intensivt men under en begränsad tid.
Träningskommittén
(1 pers.)
Ut och spring
På tisdagarna arrangerar träningskommittén uppskattade och kvalitativa orienteringsträningar för klubbens alla medlemmar. De skulle gärna vilja vara en till i kommittén.
LUJEK
(1 pers.)
När, var, hur och vem?
Lunds OKs Uttagning-, junior- och elitkommitté hjälper till med resor till större tävlingar och gör uttagningen till de stafetter som klubben deltar i.
Lundarundan
(1 pers.)
Bild och design
Vi söker någon som vill designa vår populära Lundarundan. Skapa en layout för den färdiga produkten och komponera ihop text, bilder, färger och former. Här gäller det att vara intresserad av att ge sig i kast med någon form av designverktyg.
Stugkommittén
(1 pers.)
En hustomte
Vill du hjälpa till att tomta i vår klubbstuga? Fixa, hålla ett vakande öga över vår klubbstuga och göra någon insats ibland när det behövs så vårt LOK-stall fortsätter att vara fint.