Upprop från valberedningen

Inför nästa verksamhetsår 2024 söker valberedningen DIG som vill engagera dig i bästa klubben Lunds OK. Just nu har vi vissa poster som vi är speciellt intresserade av att fylla.