Kallelse till årsmöte i Lunds OK 11 februari

Kallelse till årsmöte i Lunds OK

Söndagen 11 februari kl. 16:00 i klubbstugan Stallet, Dalby

Handlingarna för årsmötet kommer finnas på Stallet en vecka innan mötet alternativt kan man kontakta styrelsen så kan man få det skickat via mail.
För den som önskar handlingarna inför årsmötet i förväg så skicka ett mejl till sekreterare@lundsok.se

Start kl 16:00

Fototävling – ”Årets bästa orienteringsbild”
Ta med några av dina bästa orienteringsbilder från den gångna året (max tre stycken). Ta med utskrifter, skriv namn på baksidan så sätter vi upp dem i klubblokalen för omröstning. Bästa bilden får pris.

Har du några förslag på förbättringar eller förändringar i klubben?
Välkomna att skicka era förslag/motioner till styrelsen på mail styrelsen@lundsok.se
Enligt Lunds OKs stadgar ska Motion (förslag) från medlem vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötet. Men eftersom detta informerats om för sent i denna kallelse, så är det fortfarande ok att lämna in motioner. Skicka dina förslag/motioner till styrelsen skyndsamt.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar såsom

  • Val av ordförande
  • Val av två styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  • Fyllnadsval till valberedning och val av revisorer
  • Eventuellt fyllnadsval till kommittéer
  • Ekonomiskt utfall 2023 samt budget 2024
  • Fastställande av medlemsavgifter för 2024
  • Hör kommittéerna berätta om planerna för 2024
  • Utdelning av stipendier och priser

Fika
Såklart blir det även gofika!

Prisutdelningar på årsmötet
Styrelsen informerar om att dessa priser kommer att delas ut på årsmötet: Bragdyxan, Grand Slam (bästa dam och herre ifrån alla KM), samt en utdelning från Britt Snogerups minnesfond i form av ett stipendie till en LOK-funktionär. Dessutom pris till vinnaren av Fototävlingen – årets bästa orienteringsbild 2023, som avgörs genom omröstning på årsmötet.
Priser till alla klubbmästare (natt, MTBO, sprint, lång) har tidigare delats ut på årsmötet, men är bestämt att dessa istället ska delas ut vid respektive KM-arrangemang. Priser för KM 2023 kommer att delas ut presumtivt vid årets respektive KM-arrangemang.

Dagordning för årsmöte Lunds OK 11 februari 2024

Årsmöte
§1. Mötets öppnande
§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsmän
§3. Årsmötets behöriga utlysande
§4. Godkännande av dagordning
§5. Verksamhetsberättelse
§6. Ekonomisk berättelse samt revisorernas berättelse
§7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
§8. Val av ordförande, styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning för år 2024
§9. Eventuellt kompletteringsval av funktionärer
§10. Styrelsens förslag och inkomna motioner
§11. Fastställande av medlemsavgifter samt budget för 2024
§12. Kort genomgång av kommittéernas planer för 2024
§13. Övriga frågor
§14. Prisutdelningar
§15. Mötet avslutas

Välkomna!
/Styrelsen