Medlemsavgift 2024

Nu är det dags att betala årets medlemsavgift i Lunds OK.

Medlemsavgiften för 2024 fastställdes vid årsmötet 11 februari.
För att underlätta arbetet inom klubben ber vi alla att betala in medlemsavgiften senast den 31 mars.
Har du redan betalt årets medlemsavgift innan årsmötet, så behöver du nu göra en kompletterande inbetalning för mellanskillnaden (höjd medlemsavgift jämfört med 2023). Till kommande år så ber kassören att man inväntar årsmötets beslut om aktuellt års avgift innan inbetalning.

Medlemsavgifter 2024

Har klubben rätt uppgifter till dig till medlemslistan?
Passa på att dubbelkolla dina uppgifter i medlemsförteckningen i förra årets årsskrift. Stämmer namn, adress, telefonnummer, födelseår, e-postadress?
Har något ändrats: meddela nya uppgifter till klubben på mail till medlem@lundsok.se.
Stämmer alla dina uppgifter fortfarande: skriv gärna meddelande ”oförändrade uppgifter” i samband med inbetalningen.

En annan sak som du också gärna får stämma av är att du har rätt e-postadress registrerad på dig i Eventor.
Logga in i Eventor, gå till ”Mina sidor” – Personliga inställningar – Kontaktuppgifter. Är det rätt? Bra! Är något fel så redigera dina uppgifter där!