Uppmaning till klubbens kommittéer att starta Lärgrupper

Lunds OKs styrelse vill uppmana klubbens alla kommittéer och grupper att om möjligt starta och registrera lärgrupper hos RF-SISU Skåne.

I förlängningen ger det fördelar till vår klubb, vårt distrikt och även nationellt.
Sammankallande i respektive kommitté kan vara ansvarig/utbildare eller så delegerar man det till någon annan.

Så här gör ni: Uppmaning till klubbens kommittéer att starta Lärgrupper

Om ni behöver hjälp med att starta en lärgrupp så kontakta Mats Bredfelt eller Marie Borggren.

Lycka till!

/ Styrelsen i Lunds OK