Lundasprinten 2024 söker tävlingsledning

Arenabygge SM sprintstafett (Foto: Johanna Nilsson)

Efter årets urladdning med SM sprint kommer vi 2024 återgå till att arrangera den lite mer ”normala” Lundasprinten. Tävlingen är planerad till söndagen den 26 maj och vi söker nu en tävlingsledning för arrangemanget.

Vad vi söker

1-2 personer som kan vara tävlingsledare eller biträdande tävlingsledare.

Förkunskaper

Inga formella förkunskaper krävs, men du bör ha deltagit på några sprinttävlingar. Det räcker alldeles utmärkt med att ha varit med i öppen klass.

Personliga egenskaper

Det är bra med organisatoriska och kommunikativa förmågor.

Uppdraget som tävlingsledare

Kortfattat kan man säga att detta ingår i tävlingsledarens uppdrag:

  • Se till att det finns ansvariga och en organisation för alla delmoment, t ex start, kontrollutsättning, servering mm. Banläggare, ansvarig i sekretariatet samt materialansvarig utses på annat sätt, så dessa behöver man inte rekrytera.
  • Skriva inbjudan och PM.
  • Ordna med Polistillstånd.
  • Boka lokaler som behövs, t ex dusch.
  • Ha en dialog med ansvariga för de olika delmomenten och säkerställa att allt flyter på som det ska.

Till din hjälp

En erfaren tävlingsledare (troligen undertecknad) kommer bistå med vägledning, tips och råd. Under den allra närmaste tiden ska platsen för arenan och avgränsningen för tävlingsområdet bestämmas. Större delen av arbetet för tävlingsledningen sker sedan under januari och framåt. Det mesta kan man göra i egen takt när det passar en själv.

Var med och skapa en tävling från början!

För tävlingskommittén

Anna Ljungqvist

anna.ol.ljungqvist@gmail.com, 0708-477105