Fyrklubbs 17 september

Hej alla LOKare!

I år arrangeras Fyrklubbs söndag 17 september vid Mjälaströ straxt norr om Hörby. Vi tävlar i A-gruppen och hoppas att alla i klubben känner för att gå-man-ur-huse och delta med ambitionen att hålla oss kvar där.

Terrängbeskrivning: Skogsmark med måttlig kupering som huvudsakligen består av äldre och medelålders granskog med inslag av lövbevuxna sankmarker, och även något inslag av äldre bokskog. Genomgående är det lättframkomligt.

Banor att välja mellan är:
A Herrar Lång (AHL) 8.0 km svart med kartskala 1:10000 – öppen för alla
A Herrar Mellan (AHM) 5.5 km violett 1:7500 – öppen för alla
A Herrar Kort (AHK) 3.5 km orange 1:7500 – öppen för alla utom H17-44 och D17-34
A Herrar Kortkort (AHKK) 2.0 km gul 1:7500 – öppen för alla utom H15-74 och D15-74
A Damer Lång (ADL) 6.0 km svart 1:10000 – öppen för alla damer
A Damer Mellan (ADM) 4.5 km violett 1:7500 – öppen för alla damer
A Damer Kort (ADK) 3.0 km orange 1:7500 – öppen för alla damer utom D17-34
A Damer Kortkort (ADKK) 2.0 km gul 1:7500 – öppen för alla damer utom D15-74

Du anmäler dig själv i Eventor senast 10 september.
Anmäl dig till den bana du helst vill springa. Sedan gör LUEK eventuellt vissa omflyttningar för att optimera laget. https://eventor.orientering.se/Events/Show/40487

Vi hoppas också på att alla våra ungdomar vill vara med – framförallt kort men eventuellt också mellanbanan är lämpliga för 13-16, allt beroende på erfarenhet.

Det finns även inskolning och öppna banor som inte ingår i Fyrklubbstävlingen.

/ Breddkommittén