Skogskarlarnas årsskrift I Kärrkanten

Nya numret av ”I Kärrkanten” är här. Respektive Skogskarl bör hämta sina ex och distribuera dem. Klubben säljer även tidningen.

Skånes Skogskarlar gör en årsskrift som dess medlemmar betalar 40 kr per styck för genom årsavgiften kallad Strumpvärde. Årsskriften innehåller mest bilder och artiklar om orientering i Skåne under 2022, resten handlar om lokal kultur.
På Vintertinget får en klubbrepresentant en låda med Kärrkanten till Skogskarlar i klubben. I lördags fick jag lådan till Skogskarlar i Lund, 77 st skrifter. Varje Skogskarl skall ha sex st men de som är minst 85 år bara får en. Dessutom får klubbens ungdomar 35 st som de kan sälja för till exempel 40 kr per st.

Lådan med Kärrkanten finns nu på Stallet uppe på hyllan till höger när man passerat köket. Respektive Skogskarl bör hämta sina ex och distribuera dem. Det är ju intressant för annonsörerna att maximalt antal sprids.
Intäkter från försäljning/utdelning till ungdomar bör tillfalla klubben.

Hälsningar
Ingemar