Handbok för LOKare

Handbok för LOKare är just en handbok för klubbens medlemmar. Handboken är i första hand tänkt som en introduktion för dig som är ny i klubben. Det som står i handboken år sådan information som inte förändras särskilt ofta. Detta betyder bland annat att medlemsregistret inte finns i handboken. Likaså listan över klubbens funktionärer, medlemsavgifter och liknande uppgifter som vi väljer och beslutar om varje år. Dessa uppgifter, och mycket mer, finner du i klubbens årsskrift som alla medlemmar får hemskickat varje år och som dessutom finns att hämta på klubblokalen.

Vill du skriva ut handboken så är den i A5 format och bör skrivas ut som ett ”häfte”.

Saknar du något i handboken tar vi tacksamt emot dina synpunkter på info@lundsok.se.

Här finns boken: Handbok för LOKare.pdf (uppdaterad oktober 2016)