Svar till Lundarundan 2010 - Lunds hantverkare
Lämna ditt Lundarundansvar här. Glöm inte att ange startnummer, epostadress, namn och adress
så att vi kan kontakta dig för eventuella vinster.
*Startnummer:
*Namn:
*Epostadress:
*Adress:
*Postnr. + Stad:
*Vi vill gärna veta lite om dig som lämnar svar. Svara gärna på följande:
Din ålder: -20 år, 21-40 år, 41-60 år, 61- år
Hur många Lundarundor har du gjort inkl. 2010? 1, 2, 3 eller fler
Kommentarer:
1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8:
9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16:
17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24:
25: 26: 27: 28: 29: 30: