Det är nu för sent att lämna svar till bildgåtan 2009
Årets Bildgåtan är slut. Vinnare till boken har dragits och boken har lämnats till vinnaren.
Det är inte för sent att köpa lundarundan som pågår fram till början på oktober.
Vill du veta mer? Läs under "Lundarundan". Välkommen!